Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de verkoop--, leverings-- en betalingsvoorwaarden
van Interdrape B.V., welke zijn gedeponeerd bij alle Kamer en Koophandel in Nederland.

Wilt u een exemplaar van deze voorwaarden, dan kunt u deze hier downloaden: